Impressum

Dane zgodnie z § 5 TMG (niemieckiej Ustawy o mediach teleinformatycznych):

Clavey Automobil Dienstleistungs GmbH
Hannoversche Straße 60
38116 Braunschweig

Reprezentowana przez:
Zarząd: Torge Brandenburg, Lothar Clavey

Kontakt:
T: +49 (0) 531 286 00 0
F: +49 (0) 531 286 00 32
info[at]clavey[dot]eu

Wpis do Rejestru:
Wpis do Rejestru Handlowego
Sąd prowadzący Rejestr: Braunschweig
Numer Rejestru: 211011

NIP:
Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27 a niemieckiej Ustawy o podatku od towarów i usług:
DE363397419


Clavey Luftfördertechnik GmbH & Co. KG
Pippelweg 45-47
38120 Braunschweig

Reprezentowana przez:
Zarząd: Ralf Clavey
Komplementariusz: Clavey Luftfördertechnik Beteiligungs GmbH
HRB Braunschweig 4659

Kontakt:
T: +49 (0) 531 286 00 70
F: +49 (0) 531 286 00 72
info[at]clavey[dot]eu

Wpis do Rejestru:
Wpis do Rejestru Handlowego
Sąd prowadzący Rejestr: Braunschweig
Numer Rejestru: 10108

NIP:
Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27 a niemieckiej Ustawy o podatku od towarów i usług:
DE195294757


Clavey Maintenance Service Sp. z o.o.
ul. Wybieg 5/9
61-315 Poznań

Reprezentowana przez:
Zarząd: Lothar Clavey, Ralf Clavey
KRS nr: 0000263175

Kontakt:
T: +48 (61) 871 45 03
F: +48 (61) 871 45 03
info[at]clavey[dot]eu

Wpis do Rejestru:
Sąd prowadzący Rejestr: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego
KRS nr: 0000263175

NIP:
7772927060/ EU: PL  777292706


Clavey Personal Power Sp. z o.o.
ul. Wybieg 5/9
61-315 Poznań

Reprezentowana przez:
Zarząd: Catharina Clavey
KRS nr: 0000565580

Kontakt:
T: +48 (61) 670 40 40
F: +48 (61) 670 40 40
info[at]clavey[dot]eu

Wpis do Rejestru:
Sąd prowadzący Rejestr: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego
KRS nr: 0000565580

NIP:
7792432717/ EU: PL 7792432717


Projekt i wykonanie:
Stammtisch Werbeagentur GmbH

E-Mail: info@remove-this.amstammtisch.de
Internet: www.amstammtisch.de


Źródła wykorzystanych zdjęć i grafik:

Na stronie zostały wykorzystane zdjęcia pochodzące z agencji “Shutterstock” (www.shutterstock.com), “Fotoatelier Elenass” (www.elenass.de) oraz własne zdjęcia i grafiki należące do “Clavey Automobil Dienstleistungs GmbH & Co. KG”.

Strona startowa (slider, teaser)
Clavey Automobil Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Pozostałe strony (formularz kontaktowy)
Shutterstockwww.shutterstock.com

Wizerunek osób
Fotoatelier Elenass, www.elenass.de


Ochrona danych

Formularze kontaktowe
W przypadku złożenia aplikacji przez formularz kontaktowy lub przesłania do nas zapytania, gromadzimy Państwa dane podane w formularzu wraz z danymi kontaktowymi w celu opracowania zapytania i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Dane te nie są przez nas dalej udostępniane bez Państwa zgody.


Wyłączenie odpowiedzialności (zastrzeżenie prawne)

Odpowiedzialność za zawartość
Jako dostawca usług, zgodnie z § 7 Ust. 1 TMG (niemieckiej Ustawy o mediach teleinformatycznych), odpowiadamy za własne treści widniejące na niniejszej stronie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przekazanych lub zgromadzonych zewnętrznych informacji, ani też do badania okoliczności wskazujących na działanie sprzeczne z prawem. Zobowiązania do usuwania lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pozostają niezmienione. Przyjęcie odpowiedzialności w tym względzie nastąpić może jedynie w momencie, gdy wiadome będzie konkretne naruszenie prawa. Po stwierdzeniu naruszenia prawa takie treści zostaną bezzwłoczne usunięte.

Odpowiedzialność za hiperłącza
Nasza oferta zawiera hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego też nie odpowiadamy za treści stron, do których podane są hiperłącza. Za treści zawarte na tychże stronach, do których podano hiperłącza, odpowiedzialność ponosi zawsze dostawca lub operator tych stron. W czasie ustanawiania hiperłącza przedmiotowe strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W czasie ustanawiania hiperłącza przedmiotowe strony były wolne od treści bezprawnych. Jednakże stała kontrola zawartości stron, do których podane są hiperłącza, jest bezzasadna w przypadku braku konkretnych wskazań na naruszenie prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie hiperłącza zostaną bezzwłocznie usunięte z naszej strony.

Prawo autorskie
Cała zawartość i treści zawarte na niniejszej stronie i stworzone przez jej operatora, są chronione niemieckim prawem autorskim. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i inne wykorzystywanie, które nie jest dozwolone przez Ustawę o prawie autorskim, wymaga naszej pisemnej zgody. Pobieranie informacji z niniejszej strony oraz ich kopiowanie jest dozwolone wyłącznie na użytek własny, w celu niekomercyjnym. Operator strony przestrzega praw autorskich należących do podmiotów trzecich w odniesieniu do stworzonych przez nich prac. Jeżeli pomimo tego zauważą Państwo naruszenie prawa autorskiego, prosimy o wskazanie nam takiego naruszenia. Po ujawnieniu naruszenia prawa takie treści zostaną bezzwłoczne usunięte.