Mocne strony

 

Nasz produkt: Niezawodność

Zakłady przemysłowe postrzegamy przez pryzmat procesów produkcyjnych. Uruchamiamy przy tym cały nasz potencjał wiedzy – i właśnie to znaczy dla nas „Knowledge in Motion”. Nasze bogate doświadczenie w obszarze produkcji przemysłowej w połączeniu z zespołem ekspertów różnych specjalizacji tworzy nadzwyczajną synergię.

Celem natomiast pozostaje niezmiennie solidna jakość produktu osiągana dzięki sprawdzonym i efektywnym metodom działania.

Usługi jakościowe

Zarządzanie jakością

Wykrywamy błędy – zanim wystąpią

Państwa park maszynowy jest ważny, niemniej jednak procesy produkcyjne są jeszcze ważniejsze. W celu zapewnienia płynności produkcji bierzemy pod lupę każdy element jej przebiegu. Przy wsparciu oprogramowania przeprowadzamy analizy i znajdujemy potencjały optymalizacji. Dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu w branży Automotive wiemy, jak wykorzystać ten potencjał.

Nasze usługi:

  • analiza procesów i produktów
  • audyt systemów i procesów
  • zarządzanie programami i projektami
  • zarządzanie parkiem dostawców
  • minimalizacja ryzyka przy dostawach seryjnych
  • Interim Management

Utrzymanie Ruchu

Dla zachowania pełnej dostępności Państwa maszyn i urządzeń wykonujemy ich przeglądy, inspekcje i uruchomienia. Utrzymanie Ruchu to u nas szereg działań, których wynikiem jest gwarancja pełnej dostępności parku maszynowego niezbędnego do realizacji procesów produkcyjnych. Podejmowane przez nas działania prewencyjne minimalizują przestoje i pozwalają zaplanować większe ingerencje w przebieg procesu. Tym samym unikają Państwo nieplanowanych przestojów i problematycznych przerw w produkcji.

Techniczne zarządzanie budynkami

Zarządzanie mediami

Wiemy jakie ilości prądu, gazu, wody i sprężonego powietrza są niezbędne dla Państwa zakładów przemysłowych, dlatego też dbamy o ich stabilne i wydajne dostawy. W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług działamy ze szczególną starannością, podejmując w razie potrzeby działania prewencyjne.

Centralny system sterowania

Przy wsparciu naszego oprogramowania planujemy szczegółowe zużycie mediów. Cyfrowy nadzór nad Państwa maszynami i urządzeniami umożliwia zgodne z zapotrzebowaniem dystrybuowanie prądu, gazu, wody i sprężonego powietrza.

Zarządzanie energią

Zapotrzebowanie na energię istotnie wpływa na wysokość ponoszonych przez Państwa kosztów. Nasi pracownicy realizują działania optymalizacyjne, ponieważ to właśnie oszczędność energii przyczynia się do oszczędności Państwa środków finansowych, przy jednoczesnej ochronie naszego środowiska.

Techniczne utrzymanie budynków

Techniczne komponenty i systemy zarządzania mediami w Państwa zakładach przemysłowych wymagają stałego dozoru. Nasi pracownicy zabezpieczają sprawne utrzymanie techniczne Państwa budynków.

Czyszczenie przemysłowe

Czyszczenie techniczne w sektorze przemysłowym postrzegamy jako ważny element przyczyniający się do jakości produkcji. Zapewniając profesjonalne sprzątanie stwarzamy podstawę dla sprawnego i niezawodnego przebiegu procesów produkcyjnych.

W poszczególnych obszarach korzystamy z odpowiednio dopasowanych metod czyszczenia przy uwzględnieniu ich wydajności i spełniając wszelkie normy ochrony środowiska. Wykonywane przez nas systemowe czyszczenie techniczne oparte jest na znajomości maszyn i urządzeń oraz przebiegu całego procesu produkcyjnego. Spektrum naszych działań rozciąga się od usług czyszczenia ręcznego, poprzez techniki wymagające zastosowania wody, piasku, suchego lodu, aż po duże systemy ssące w zakładach przemysłowych.

Pojazdy z systemami ssącymi są w ciągłym zastosowaniu. Technika czyszczenia stosowana jest w silosach, fabrykach opakowań, odlewniach, cementowniach i elektrowniach czy też na budowach. Systemy ssące umożliwiają przemieszczenie w ciągu zaledwie kilku minut ogromnych ilości zbędnych substancji i przygotowanie ich do transportu.

Bisherige Einsatzgebiete:

  • Czyszczenie linii produkcyjnych i suwnic w hutach stali
  • Opróżnianie i czyszczenie silosów w celu ich dalszego wykorzystania w przemyśle cementowym
  • Czyszczenie urządzeń do nawęglania w elektrowniach
  • Odsysanie żwiru z urządzeń filtrujących