Oświadczenie ochrony danych

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Grupa Clavey kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie przepisów w zakresie danych i w pełni przepisy te realizuje. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności rozporządzenia UE o ochronie danych oraz państwowej ustawy dot. ochrony danych) i tylko w odpowiednim celu.

Poniższe wskazówki dają prosty pogląd na to, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje znajdą Państwo od punktu 2 niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Dane osobowe stanowią wszystkie dane, za pomocą których Państwo osobiście mogą zostać zidentyfikowani, np. nazwisko oraz adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

Rejestracja danych na stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych na niniejszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie podlega operatorowi strony. Dane kontaktowe znajdą Państwo w impressum niniejszej strony.

Kto rejestruje Państwa dane?

Państwa dane są z jednej strony pobierane w ten sposób, że Państwo nam je przekazują. W tym przypadku może chodzić np. o dane wprowadzane przez Państwa do formularza kontaktowego. Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasz system komputerowy w momencie odwiedzin naszej strony. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia danych). Rejestracja przedmiotowych danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Dane, które nam Państwo przekazują np. w formularzu kontaktowym, są przetwarzane i zapisywane wyłącznie do celów udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Część automatycznie rejestrowanych danych jest pobierana w celu zapewnienia bezusterkowego udostępnienia strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowań użytkowych.

Jakie prawa posiadają Państwo w zakresie swoich danych?

Mają Państwo w każdej chwili prawo do nieodpłatnej informacji dot. pochodzenia, odbiorców oraz celu Państwa zarejestrowanych danych osobowych. Posiadają Państwo ponadto prawo do wymagania korekty, blokady lub usunięcia przedmiotowych danych. W tym celu, jak i w zakresie dalszych pytań dot. ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do odpowiednich organów nadzorczych.

Narzędzia do analizy oraz narzędzia operatorów postronnych

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej Państwa zachowanie podczas przeglądania może zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą Cookies, oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań podczas przeglądania odbywa się z reguły anonimowo; zachowanie podczas przeglądania nie może zostać prześledzone z powrotem do Państwa. Mogą się Państwo sprzeciwić analizie lub jej zapobiec dzięki niekorzystaniu z pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdą Państwo od punktu 4 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

2. Informacje obowiązkowe

Instytucje odpowiedzialne za przetwarzanie danych na tej stronie oraz podczas procesów transakcyjnych.

Clavey Automobil Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 60

38116 Braunschweig

Telefon: +49 (0) 531/286 00-0

E-Mail: info@clavey.eu

Dyrektor Generalny: Lothar Clavey

Instytucja odpowiedzialna to osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisko, adres e-mail itp.).

Ochrona danych

Operatorzy niniejszej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa osobistych danych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych, oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Kiedy korzystają Państwo z tej strony internetowej, pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe stanowią dane, za pomocą których Państwo osobiście mogą zostać zidentyfikowani. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych objaśnia, jakie dane pobieramy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia ono także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Kodowanie SSL wzgl. TLS

Ta strona wykorzystuje z przyczyn bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia ochrony transferu treści poufnych, jak np. zamówienia lub zapytania przesyłane przez Państwa do nas jako operatora strony, kodowanie SSL lub TLS. Zakodowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://”, oraz po symbolu kłódki w Państwa pasku przeglądarki. W momencie aktywowania kodowania SSL wzgl. TLS, dane które Państwo nam przekazują nie mogą być odczytywane przez postronnych.

Wskazujemy na fakt, iż transfer danych w internecie (np. podczas komunikacji drogą elektroniczną) może mimo wszystko wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa. Szczelna ochrona danych przed dostępem osób postronnych nie jest możliwa.

Informacja, blokada, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa posiadają Państwo w każdej chwili prawo do nieodpłatnej informacji dot. Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia oraz odbiorców, jak i celu przetwarzania danych i ewentualnie prawo do korekty, blokady lub usunięcia przedmiotowych danych. W tym celu, jak i w zakresie dalszych pytań dot. ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić do nas.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko ze Państwa jednoznaczną zgodą. Udzieloną już zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy nieformalna informacja do nas przesłana drogą mailową. Zgodność z prawem przetworzenia dokonanego do momentu wycofania zgody, pozostaje przez to wycofanie nienaruszona.

Prawo do możliwości transferu danych

Posiadają Państwo prawo do zlecenia przekazania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody, sobie lub osobie postronnej w powszechnym, czytelnym maszynowo formacie. O ile zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, odbędzie się to tylko w ramach możliwości technicznych.

Prawo do wniesienia skargi do odpowiednich organów nadzorczych

W przypadku naruszeń w zakresie ochrony danych posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do odpowiednich organów nadzorczych. Odpowiedni organ nadzorczy ds. ochrony danych to Krajowy Referent ds. Ochrony Danych Landu, w którym nasze przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę. Kontakt do Krajowego Referenta ds. Ochrony Danych w Niedersachsen [Dolnej Saksonii] znajdą Państwo w poniższym linku: www.lfd.niedersachsen.de/startseite/

Dalsze udostępnianie informacji osobowych osobom postronnym

Jeśli w ramach opracowania zlecenia dane są udostępniane usługodawcom, wtedy są oni związani obowiązującym prawem o ochronie danych, innymi przepisami i umową z Privacy Policy Grupy Clavey. Jeśli przedsiębiorstwa Grupy Clavey zostaną do tego ustawowo lub na podstawie postanowienia sądu zobowiązane, będą one Państwa dane przekazywały w wymaganym zakresie organom uprawnionym do pozyskiwania takich informacji. Przedsiębiorstwa Grupy Clavey nie przekażą Państwa danych do innych celów osobom postronnym bez Państwa wyraźnej zgody.

Przekazywanie danych w ramach Grupy

O ile wyrazili Państwo na to zgodę lub będziemy uprawnieni do tego ustawowo, przekażemy Państwa dane osobowe, w poniżej podanych celach, spółkom powiązanym w ramach Grupy Clavey.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. Kraje trzecie, to państwa niestosujące rozporządzenia UE w zakresie ochrony danych.

3. Referent ds. ochrony danych

Odpowiedzialna instytucja powołała następującego referenta ds. ochrony danych:

Jens-Olaf Knapp

Hannoversche Straße 60

38116 Braunschweig

Telefon: +49 (0) 531/286 00-0

E-Mail: datenschutz@remove-this.clavey.eu

4. Rejestracja danych na stronie internetowej

Formularz kontaktowy

Jeśli przekażą nam Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania zostaną u nas zapisane, wraz z podanymi w nim przez Państwa danymi kontaktowymi, w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Dane te nie zostaną przez nas przekazane bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Przedmiotową zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy nieformalna informacja do nas przesłana drogą mailową. Zgodność z prawem przetworzenia dokonanego do momentu wycofania zgody, pozostaje przez to wycofanie nienaruszona.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do momentu, kiedy zażądają Państwo ich usunięcia, Państwa zgoda na zachowanie zostanie wycofana lub ustanie cel zapisu danych (np. po zakończonym opracowaniu Państwa zapytania). Obowiązujące postanowienia prawa - w szczególności terminy przechowywania - pozostają przez to nienaruszone.

5. Plugins i Tools

Google Web Fonts

Ta strona wykorzystuje, w celu zachowania jednolitego rodzaju czcionki tzw. Web Fonts, udostępnione przez Google. W momencie wyświetlenia strony Państwa przeglądarka ładuje konieczne Web Fonts do Państwa Browsercache, w celu poprawnego wyświetlenia treści oraz rodzajów czcionki. W tym celu wykorzystywana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Na skutek tego Google dowiaduje się o tym, że z Państwa adresu IP została wyświetlona nasza strona. Wykorzystanie Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitej i interesującej prezentacji naszej oferty internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, wykorzystana zostanie standardowa czcionka Państwa komputera. Dalsze informacje dot. Google Web znajdą Państwo na developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google: www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Nasza strony wykorzystuje za pomocą API usługi Google Maps. Operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu wykorzystania funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Niniejsze informacje są z reguły przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na wspomniany transfer danych. Wykorzystanie Google Web Fonts odbywa się w interesie ciekawej prezentacji naszej oferty internetowej oraz łatwego odnalezienia miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uprawniony interes w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Więcej informacji dot. postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Rejestracja danych

Grupa Clavey pozyskuje, zapisuje i przetwarza, w celu realizacji obowiązków umownych i prawnych, dane następujących kategorii:

Oferentów:

- Dane osobowe (np. nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, data urodzenia)

- Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail)

- Dalsze dane przekazywane nam w ramach postępowania ofertowego, do zakończenia takiego postępowania.

Zamawiających oraz wykonawców: 

- Dane firmy (np. nazwa i adres zamawiającego)

- Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail osób kontaktowych)

Cel przetwarzania danych

Grupa Clavey przetwarza powyższe dane wyłącznie

- W celu spełnienia wytycznych/poleceń ustawowych, sądowych lub administracyjnych (EU RODO art. 6 ust. 1 c)

- W celach informacyjnych w zakresie naszej oferty usługowej i imprez (EU RODO art. 6 ust. 1 a)

- W celu przeprowadzenia anonimowych analiz statystycznych, jak np. analiza zadowolenia klienta (EU RODO art. 6 ust. 1 g)

- W celu nawiązania kontaktu z oferentami/zamawiającymi (EU RODO art. 6 ust. 1 a & b)

Terminy usunięcia

Zapisywane przez Grupę Clavey dane osobowe są usuwane wzgl. czynione anonimowymi po ustaniu ww. celów, wzgl. po upływie ewentualnych ustawowych terminów przechowywania. Niezależnie od powyższego zarówno oferent jak i zamawiający czy wykonawca mogą w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. W takim przypadku wszystkie dane są przez nas usuwane. Nie narusza to ewentualnie ustawowo nałożonych terminów przechowywania.